Sylwia Jaracz

bsolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2019 r.).

Pracę dyplomową obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. W roku 2022 rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym, upadłościowym oraz cywilnym. Włada językiem angielskim oraz w podstawowym zakresie językiem francuskim.

zespol