Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Biologia, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej. W Kancelarii zajmuje się nadzorowaniem pracy biur oraz koordynowaniem procesów płatności i rozliczeń z kontrahentami.

Marzena Zbylut

Dyrektor Administracyjny