Marek Anuszewski

Marek Anuszewski - aplikant radcowski

Radca Prawny
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelni Łazarskiego w
Warszawie (studia podyplomowe: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – Restrukturyzacja i
likwidacja przedsiębiorstwa). Pod patronatem radcy prawnego Karola Tatary ukończył aplikację
radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od początku kariery zawodowej
specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym
współpracując z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi pełniącymi funkcję syndyka masy
upadłości, zarządcy masy sanacyjnej, nadzorcy sądowego czy nadzorcy układu. W Kancelarii zajmuje
się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

zespol