Ekonomista z zakresu wyceny przedsiębiorstw i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie wyceny spółek, projektów rozwojowych, planów naprawczych i restrukturyzacyjnych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Prezes Zarządu Towarzystwa Konsultantów Polskich – oddział Kraków.

Marcin Ostrowski

Ekonomista