Maciej Knopek

Maciej Knopek - Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny (

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1140)

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Na zlecenie Sądu upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Krakowie pełni funkcje syndyka i nadzorcy sądowego. Prowadzi ćwiczenia z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla aplikantów radcowskich na zlecenie OIRP w Krakowie.

Radca prawny w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, wcześniej był m.in. Dyrektorem Działu Prawnego w jednym z dużych przedsiębiorstw deweloperskich w Krakowie. Posiada doświadczenie jako członek Rady Nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa.

zespol