Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

White Wash: definicja

Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy „White Wash”, czy też procedurę White Wash.

Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich regulacji w art. 345 KSH procedurę finansowania nabycia akcji własnych przez Spółkę.

Przykładowe użycie pojęcia white wash:

Przykładowe użycie w kontekście restrukturyzacyjnym to np. stwierdzenie: „domagamy się sprecyzowania warunków pod jakimi Państwa spółka będzie w stanie nabyć akcje własne, z zachowaniem procedury White Wash”.