Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Uczestnicy obrotu gospodarczego – czy to wierzyciele, czy dłużnicy (jak również inni uczestnicy, np. banki czy inwestorzy) – nierzadko zastanawiają się co dalej jeżeli zostaje ogłoszona upadłość.

Ogłoszenie upadłości i co dalej – postępowanie

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogłoszenie upadłości zmienia bardzo dużo zarówno w sferze zarządzania upadłym przedsiębiorstwem, jak też relacjami z kontrahentami i innymi podmiotami z szeroko pojętego otoczenia biznesowego upadłego.

 

Dla dłużnika

Dla dłużnika, zmiany są najistotniejsze, głównie z tą, iż traci on prawo zarządu nad swoim majątkiem, który to zarząd przejmuje Syndyk.

 

Dla wierzycieli

Dla wierzycieli, najistotniejszą w praktyce zmianą jest konieczność dokonania zgłoszenia wierzytelności i liczenie na zaspokojenie się ze środków z likwidacji masy upadłości.

 

Postępowanie upadłościowe, co do zasady zostaje zakończone po wykonaniu ostatecznego planu podziału, wówczas  upadły zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli jednak wierzyciele zostali zaspokojeni w całości, upadły zachowuje pozostały majątek i spółka nie ulega rozwiązaniu.

Upadłość firmy jednoosobowej: Naturalnie przedsiębiorca jednoosobowy nie traci bytu prawnego i po zakończeniu postępowania upadłościowego może dalej prowadzić działalność gospodarczą.

Tym niemniej częstsze są przypadki umorzenia postępowania upadłościowego, w sytuacji kiedy majątek masy upadłości nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, czego konsekwencją jest odzyskanie prawa zarządu przez dłużnika, i np. możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko takiemu dłużnikowi przez jego wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości: Pre-pack jako nowy początek

Ogłoszenie upadłości firmy może jednak być nowym początkiem, a to za sprawą instytucji przygotowanej likwidacji, czyli pre-packu, którego charakterystyka, ze wskazaniem najistotniejszych zalet, była już przedstawiana na naszym blogu. Pre-pack pozwala na sprzedaż przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub istotnych aktywów inwestorowi jednocześnie z ogłoszeniem upadłości, gdzie Sąd Upadłościowy orzeka jednym postanowieniem. Instytucja ta odpowiada na potrzeby praktyki i ma szanse stać się popularnym narzędziem inwestycji we wszelkiego typu distressed assets.