Co to jest hardship clasues?

Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości.

Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej renegocjacji w dobrej wierze.

Zwrot ten ma tradycje anglosaskie.

Przykładowe użycie pojęcia:

W kontekście restrukturyzacyjnym możliwe jest jej użycie np. w pytaniu: „Cóż, wobec lockdown’u nie uda nam się zrealizować umowy – może warto zamiast iść do Sądu, napisać do drugiej strony z powołaniem się na hardship, opisaną przecież w par. 16?