Sputować: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Wyrażeniem, które czerpie z języka angielskiego w zakresie opisu obligacji jest również spolszczone słowo „sputować”, które oznacza – w odniesieniu do obligacji – żądanie przedterminowego wykupu. Nazwa tego sformułowania wzięła się od...

Claw-back: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

W terminologii finansowej, ale również w kontekście upadłościowym, nierzadko mówi się o claw-back określonych środków finansowych – co oznacza, że pomimo ich wpłaty, muszą być zwrócone podmiotowi udzielającemu finansowania. Zwrot ten może być użyty np. w zdaniu:...

Cash flow: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Określenie może dla niektórych oczywiste, ale warte przybliżenia, jako wyrażenie, które na stałe weszło do słownika osób związanych z działalnością gospodarczą, finansami, ekonomią czy restrukturyzacją. Cash flow – bo o tym wyrażeniu mowa – oznacza po...

Stalking horse: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

W prawie amerykańskim jako zasada przy sprzedaży aktywów jest przyjmowane, iż oferent, który jest zainteresowany nabyciem aktywów, składa swoją ofertę w toku postępowania upadłościowego, a cena z tej oferty jest następnie ceną wywoławczą dla innych podmiotów, które...

Discharge: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Definicja słowa discharge Kolejnym sformułowaniem, które chcemy Państwu przedstawić w naszym cyklu słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego jest „discharge„. Wyrażenie to można przetłumaczyć jako „umorzenie (zobowiązań)„, a dosłownie jako...