Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

GAAR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

GAAR: definicja Ostatnio popularne sformułowanie to skrót GAAR, czyli po polsku klauzula obejścia prawa podatkowego, lub klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W kontekście restrukturyzacyjnym może być użyta np. jako analiza podatkowych skutków wybranych modeli...

Book building: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Book building: definicja Zwrotem czasem występującym przy okazji nie tylko rynku kapitałowego, ale szeroko rozumianej restrukturyzacji jest również book building. Sformułowanie to odnosi się do budowania księgi popytu, ale może też być traktowane jako zbieranie...

IBR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

IBR: definicja Kolejny, bardzo często używany żargonowy skrót to IBR, z angielska Independent Business Review. Jest to narzędzie używane do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej np. przedmiotu transakcji – również w sytuacji inwestycji w distressed...

Default: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Default: definicja Na rynku obligacji często można spotkać się z żargonowym określeniem „default” dla sytuacji, w której emitent nie wykupił terminowo obligacji. Taka sytuacja jest częsta w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym, gdyż emitenci...

White Wash: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

White Wash: definicja Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy White Wash, czy też procedurę White Wash. Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich regulacji w...