FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest FPA? Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA. Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko. Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki...

BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest BEPS? BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także:...

LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest LtV? Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w...