MoU: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest MoU? Skrót MoU oznacza Memorandum of Understanding, czyli żargonowo protokół ustaleń. Jest to dokument z reguły podpisywany przez obie strony np. transakcji dot. przyszłych czynności i pewnego podziału kompetencji. (Czytaj także: DIP: definicja)....

DIP: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DIP? Skrót DIP to w żargonie restrukturyzacyjnym nic innego jak Debtor in Possession, czyli specyficzna instytucja prawa amerykańskiego, gdzie upadły działa i funkcjonuje w obrocie pomimo ogłoszenia upadłości. Szczególnie często skrót ten używa się jako DIP...