Minutki: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Minutki: definicja Żargonowe, spolszczone wyrażenie „Minutki” jako określenie notatek ze spotkania, wzięło się z angielskiego „Minutes of the Meeting„, czyli dokładnie notatek sporządzanych w czasie spotkań, w skrócie również często używanym...

GAAR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest GAAR? Ostatnio popularne sformułowanie to skrót GAAR, czyli po polsku klauzula obejścia prawa podatkowego, lub klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W kontekście restrukturyzacyjnym może być użyta np. jako analiza podatkowych skutków wybranych modeli...

Book building: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Book building: definicja Zwrotem czasem występującym przy okazji nie tylko rynku kapitałowego, ale szeroko rozumianej restrukturyzacji jest również book building. Sformułowanie to odnosi się do budowania księgi popytu, ale może też być traktowane jako zbieranie...