IBR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

IBR: definicja Kolejny, bardzo często używany żargonowy skrót to IBR, z angielska Independent Business Review. Jest to narzędzie używane do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej np. przedmiotu transakcji – również w sytuacji inwestycji w distressed...

Default: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Default: definicja Na rynku obligacji często można spotkać się z żargonowym określeniem „default” dla sytuacji, w której emitent nie wykupił terminowo obligacji. Taka sytuacja jest częsta w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym, gdyż emitenci...

White Wash: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

White Wash: definicja Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy White Wash, czy też procedurę White Wash. Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich regulacji w...