Zawarcie jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości z udziałem Kancelarii

on

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria skutecznie doradzała w zawarciu pierwszego w Sądzie upadłościowym w Krakowie i jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości.

Jest to nowa instytucja prawna, możliwa do wykorzystania od 01.01.2016 r., polegająca na zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym, które po nowelizacji z 2015 r. ma co do zasady charakter likwidacyjny i zmierza do zakończenia bytu prawnego upadłego.

Dzięki zastosowaniu układu w upadłości spółka może dalej funkcjonować w obrocie oraz kontynuować działalność gospodarczą.

Z ramienia Kancelarii w sprawę byli zaangażowani Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Tadeusz Grzesiak – radca prawny.

bez-kategorii