Michał Masior

Michał Masior - adwokat

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (w tym rok w HEC Montréal) i Uczelni Łazarskiego (Prawo restrukturyzacyjne
i upadłościowe – Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa). Aplikację adwokacką odbył w ORA
w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa, obsłudze
nieruchomości sieci handlowej oraz analizach prawno-ekonomicznych. Włada językiem angielskim,
francuskim i hiszpańskim

zespol