Fulcrum claim: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Fulcrum claim? Kolejny zwrot mający znaczenie głównie w przypadku restrukturyzacji, to fulcrum claim. Wyrażenie to dosłownie oznacza z angielskiego wierzytelność podpierającą, gdyż samo „fulcrum” to punkt podparcia, lub środek podparcia. W...