DCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DCF? Żargonowym skrótem często używanym nie tylko w tematach restrukturyzacyjnych, ale również w finansach i wycenach jest DCF. Skrót ten oznacza discounted cash flow, czyli metodę wyceny zdyskontowanych przepływów finansowych. Samo pojęcie cash flow już...

Fulcrum claim: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Fulcrum claim? Kolejny zwrot mający znaczenie głównie w przypadku restrukturyzacji, to fulcrum claim. Wyrażenie to dosłownie oznacza z angielskiego wierzytelność podpierającą, gdyż samo „fulcrum” to punkt podparcia, lub środek podparcia. W...