DCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest DCF?

Żargonowym skrótem często używanym nie tylko w tematach restrukturyzacyjnych, ale również w finansach i wycenach jest DCF.

Skrót ten oznacza discounted cash flow, czyli metodę wyceny zdyskontowanych przepływów finansowych.

Samo pojęcie cash flow już definiowaliśmy na blogu.

Przykładowe użycie pojęcia

Przykładowe użycie to np. pytanie: „Ok, mamy wycenę metodą zdyskontowanych zysków, ciekawe jaka byłaby metodą DCF?”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego