Restrukturyzacja

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy w ramach restrukturyzacji kapitałowej oferuje:

  • Doradztwo i udział w procesach łączenia (fuzji), podziałów i przekształceń spółek handlowych oraz przekształceń spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze;
  • Obsługę prawną przejęć kapitałowych, sprzedaży lub aportu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, transakcji sprzedaży składników majątkowych;
  • Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania na rynku niepublicznym (w szczególności w zakresie prywatnych emisji akcji lub prywatnych emisji obligacji);
  • Doradztwo w ramach postępowań karno-gospodarczych, przy zarzutach przestępstwa przeciwko wierzycielom, niegospodarności, kwestiach dotyczących utrudniania dochodzenia roszczeń, spraw związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji i innych;

Przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) przed nabyciem praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów lub akcji, przedsiębiorstw; przed podjęciem decyzji o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych; przed podjęciem decyzji o inwestycji kapitałowej.