Diagnoza sytuacji

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy oferuje unikatową usługę diagnostyczną obejmującą:

  1. Diagnozę strategiczną sytuacji w zakresie restrukturyzacji lub upadłości
  2. Rekomendacje strategiczne
  3. Przygotowanie planów działania

Usługa ta jest początkiem współpracy z Kancelarią – ma ona kluczowe znaczenie dla sukcesu klienta w toku procesów restrukturyzacyjnych lub upadłościowych. Wartość dodana usług Kancelarii polega na doświadczeniu z licznych projektów w zakresie specjalizacji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Ponad 600 klientów skorzystało z usług na przestrzeni 10 lat istnienia Kancelarii.


Po etapie diagnostycznym Kancelaria może kontynuować współpracę na etapie realizacji rekomendacji i planów działania.