Specjalnością Kancelarii jest połączenie zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, w szczególności w zakresie prawa spółek oraz rynku kapitałowego.

Kancelaria doradza w procesie restrukturyzacji spółek, w tym spółek publicznych, z wykorzystaniem upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym również przewidującego konwersję wierzytelności na akcje. Usługi mogą być wykonywane w pełnym zakresie, tj. począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia postępowania upadłościowego oraz etapu wykonywania układu.

Nagrody:

risingstars

Rising Stars

forbes

Laur Forbesa

rzepa

Nagroda ‚Rzeczpospolitej’