Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Uczestniczy także – w rozmaitych rolach – we wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu).

Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji. Kurator spółek prawa handlowego. Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej oraz Zespołu ds. nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego w związku z implementacją Dyrektywy 2019/1023. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie Doing Business oraz analizach Global Indicators.

Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący zajęcia dla aplikantów z tego zakresu.

W uznaniu zaangażowania w restrukturyzację spółki giełdowej Miraculum S.A. został przez Rzeczpospolitą uznany za Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011.

Od roku 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal, a także w Band 4 Restructuring / Insolvency rankingu Chambers Europe 2020 oraz 2021. W 2022 r. otrzymał Band 3 Restructuring / Insolvency rankingu Chambers Europe.

Karol Tatara

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 682)