Kinga Gąska

Kinga Gąska – Prawnik

Prawnik

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przed dołączeniem do zespołu praktykowała w indywidualnych kancelariach prawnych, gdzie zetknęła się również z problematyką prawa upadłościowego. W kancelarii zajmuje się głównie postępowaniem upadłościowym. Włada językiem angielskim.