Wymóg wielości wierzycieli a upadłość konsumencka

on

Upadłość konsumencka – wymaga wielość wierzycieli

Wiele osób zadaje pytanie: Czy zatem mogę w ogóle starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli mam tylko jednego wierzyciela?

Tak! Gdyż na podstawie znowelizowanych przepisów postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe – liczba wierzycieli

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w celu zaspokojenia wierzycieli, a zatem chodzi tutaj o liczbę mnogą. Jednakże ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom konsumentów, którzy z reguły posiadają tylko jednego wierzyciela – bank. Doświadczenie pokazuje, że dłużnicy płacą pozostałe należności i zobowiązania, od których zależy możliwość utrzymania godnych warunków życia, tj. regulują czynsz, płacą za gaz, energię elektryczną i wodę.

MK/GZ

artykuly