White Wash: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

White Wash: definicja

Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy White Wash, czy też procedurę White Wash.

Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich regulacji w art. 345 KSH procedurę finansowania nabycia akcji własnych przez Spółkę. (Czytaj także: Book building: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia White Wash:

Przykładowe użycie w kontekście restrukturyzacyjnym to np. stwierdzenie: „Domagamy się sprecyzowania warunków, pod jakimi Państwa spółka będzie w stanie nabyć akcje własne, z zachowaniem procedury White Wash„.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego