Waiver: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Co to jest waiver?

Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień.

Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych umowach, np. w postanowieniach typu: „The waiver by either Party of any right under this Agreement shall not prevent the subsequent enforcement of that right and shall not be interpreted as a waiver of any other or subsequent right„.

 

Czytaj także Fire sale: definicja.

Przykładowe użycie pojęcia waiver

Natomiast w żargonowym języku polskim, możliwe jest wykorzystanie tego sformułowania np. w zdaniu: „My zrobimy waiver, a w zamian za to oczekujemy dodatkowego wynagrodzenia”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego