Uwagi KE do programu pomocowego uregulowanego w Prawie Restrukturyzacyjnym

on

Komisja Europejska wniosła nieznaczne zastrzeżenia do programu pomocowego uregulowanego w art. 141 – 147 PR, który został notyfikowany KE w 2016 r. Wniesienie zastrzeżeń przez Komisję powinno jak najszybciej dać impuls ustawodawcy polskiemu do znowelizowania przepisów pod kątem uwzględnienia przedstawionych uwag, co skutkować będzie uznaniem przepisów art. 141 – 147 PR za dozwolony program pomocowy, a w konsekwencji przedsiębiorcy nie będą musieli uzyskiwać indywidualnych zgód Komisji Europejskiej w przypadku, gdy w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być udzielona pomoc publiczna.

W dalszym ciągu warunkiem braku uznania pomocy za pomoc publiczną jest pozytywny test prywatnego wierzyciela/inwestora.

artykuly