Upadłość konsumencka „frankowiczów” – czy musi wiązać się z utratą nieruchomości?

on

Zasadniczo konsekwencją ogłoszenia upadłości jest likwidacja masy upadłości, w skład której (z pewnymi wyjątkami) wchodzi majątek upadłego. Polega ona m.in. na sprzedaży rzeczy należących do upadłego, w tym także mieszkania lub domu.

Upadłość konsumencka „frankowiczów” – możliwość zawarcia układu

Warto jednak pamiętać, że nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 2014 r. wprowadziła możliwość zawarcia układu w upadłości konsumenckiej. W drodze układu pomiędzy upadłym a jego wierzycielami ustalane są warunki restrukturyzacji zobowiązań upadłego (np. wysokość i terminy spłat, umorzenie części długu). Układ może przewidywać pozostawienie nieruchomości upadłemu.

Warunki zawarcia układu w upadłości

Sędzia Komisarz może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu, jednak do tego konieczne jest uprawdopodobnienie, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania. Nie mniej ważne jest przekonanie wierzycieli, że jest to dla nich korzystniejsze rozwiązanie – ostatecznie to oni decydują, czy układ zostanie przyjęty.
Upadłość kredytobiorcy stanowi silny argument w kontaktach z bankiem, dlatego dobra strategia oraz odpowiednio szybkie podjęcie negocjacji zwiększają szanse na zachowanie nieruchomości przez upadłego.

artykuly