Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców

on
Wchodząca w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza istotne zmiany do obecnie obowiązującej regulacji dotyczącej upadłości konsumenckiej.

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (art. 8 i 9) Prawa upadłościowego zasady dotyczące upadłości konsumenckiej będą obejmowały także:

  1. byłych przedsiębiorców (osoby fizyczne, które były przedsiębiorcami, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok) oraz
  2. przedsiębiorców niezarejestrowanych, ale faktycznie wykonujących działalność gospodarczą (osoby fizyczne, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniły obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok).

Oznacza to znaczne zliberalizowanie postępowania i mniejsze warunki formalne.

MK/LT
artykuly