Upadają głównie małe firmy?

on

Czy upadłość dotyczy tylko małych firm?

Puls Biznesu donosi – za Euler Hermes (tekst znajduje się tutaj: https://www.pb.pl/bankrutuja-glownie-male-spolki-940797) – że z analizy Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, iż upadłość ogłaszają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z obrotami do 20 mln złotych, działające lokalnie.

Euler Hermes wskazuje także, że zwiększa się liczba ogłaszanych upadłości w stosunku do ubiegłego roku.

Obserwacje te nie muszą wcale oznaczać zapaści gospodarczej, czy też jakichś trudności w prowadzeniu biznesu, a wręcz – poniekąd odwrotnie – w ocenie Kancelarii świadczą o zwiększaniu się świadomości prawnej przedsiębiorców i podejmowaniu racjonalnych działań w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Należy bowiem wskazać, że upadłość nie jest formą stygmatyzacji przedsiębiorcy, czy rzekomo słabego zarządzania, ale raczej wypadkową różnych czynników, na które nierzadko przedsiębiorcy czy członkowie zarządu nie mają wpływu. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w takiej sytuacji, pozwala niejednokrotnie obronić menedżerów przed ich osobistą odpowiedzialnością za długi zarządzanych podmiotów.

Upadki małych i dużych przedsiębiorstw

Odnośnie natomiast konkluzji – która stała się tytułem przedmiotowego artykułu – że upadają głównie firmy z sektora MŚP o stosunkowo niskich obrotach, to jest ona jak najbardziej naturalną konsekwencją struktury polskiej gospodarki, przy czym nie można zapominać, że upadłości dużych – lub nawet bardzo dużych podmiotów w Polsce się zdarzają. Coraz większe jest także zainteresowanie wśród dużych graczy procedurami restrukturyzacyjnymi, co świadczy o przyspieszaniu analiz przynajmniej zagrożenia niewypłacalnością.

artykuly