Umorzenie postępowania bez spłaty wierzycieli

on

Podstawową zasadą każdego postępowania upadłościowego, także przeprowadzenia upadłości konsumenckiej, jest zapewnienie możliwości zaspokojenia wierzycieli w najdalej możliwym zakresie.

Jednak uregulowania dotyczące upadłości konsumenckiej tworzą istotny wyłom w tej zasadzie.

Sąd powinien umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Należy jednak mieć na uwadze, że każdy wyjątek od obowiązujących zasad powinien być interpretowany w sposób ścisły. To na dłużniku spoczywa ciężar udowodnienia, że jego osobista sytuacja nie pozwala na spłatę wierzycieli oraz jest to oczywiste dla obiektywnego obserwatora.

GZ

artykuly