Układ częściowy – nowy sposób na restrukturyzację niektórych zobowiązań przedsiębiorstwa

on

Rozwiązaniem mogącym pomóc przedsiębiorcy w sytuacji problemów z obsługą tylko wybranych zobowiązań, np. względem instytucji finansowych jest układ częściowynowa instytucja prawa, funkcjonująca w polskim prawie od 01.01.2016 r.

Układ częściowy – informacje

Układ częściowy może być zawarty w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego lub – wyjątkowo – w postępowaniu sanacyjnym. Polega on na objęciu układem jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Z reguły będą to wierzyciele finansowi lub np. leasingodawcy albo wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo.

Czytaj także: Odpowiedzialność prokurenta za zaległości podatkowe

Układ częściowy a prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzowane tą drogą wierzytelności powinny być wyodrębnione w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria – co pozwala na zabezpieczenie praw wierzycieli.

Aby układ częściowy mógł zostać przyjęty, niezbędne jest uzyskanie poparcia co najmniej połowy wierzycieli, posiadających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności objętych układem częściowym.

Układ częściowy w restrukturyzacji pozwala również – w pewnych sytuacjach – na objęcie nim wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, nawet bez ich zgody. Kancelaria posiada już doświadczenie związane z doradztwem dla dłużników, którzy zawierali układy częściowe – w tym przyjętym w marcu 2017 r. układem częściowym przed Sądem Restrukturyzacyjnym we Wrocławiu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

artykuly