Uchwała SN – legitymacja do złożenia wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

on

W dniu 28.09.2016 r. została wydana istotna uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 48/16) dotycząca odpowiedzialności zarządzających za niespłacone zobowiązania kierowanych przez nich podmiotów. Zdaniem SN, legitymacja do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje również wierzycielowi, którego roszczenie powstało po ustąpieniu członka zarządu ze sprawowanej funkcji.

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Oznacza to w praktyce, że złożenie rezygnacji może nie przyczynić się do uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności, której przejawem jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystniejsze wydaje się w takiej sytuacji podejmowanie przez zarządzających restrukturyzacji spółek lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Poniżej treść uchwały SN:

III CZP 48/16

Skład 3 sędziów

Data orzeczenia: 28 września 2016 r.

Czy wierzycielem w rozumieniu przepisu art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze uprawnionym do złożenia wniosku o orzeczenie pozbawienia określonej osoby prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji jest każdy wierzyciel dłużnika, czy tylko wierzyciel, którego wierzytelność już istniała w okresie zajmowania funkcji przez tę osobę, tj. który w czasie właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości byłby na liście wierzycieli pokrzywdzonych?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r.

Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu.

artykuly