UBO: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest UBO?

Kolejnym skrótem, który przybliżamy w ramach Słowniczka Żargonu Restrukturyzacyjnego jest UBO, za czym kryje się „Ultimate Business Owner” – lub „Ultimate Beneficial Owner„, czyli przekładając na język polski nie-dosłownie: ostateczny beneficjent rzeczywisty, czasem używane krócej po prostu jako beneficjent rzeczywisty.

Jest to z reguły osoba fizyczna, która czerpie faktyczne korzyści z działań biznesowych i wywiera decydujący wpływ na decyzje innych podmiotów, nierzadko występując w cieniu. (Czytaj także: TUPE: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia UBO:

Przykładowe użycie to np. przesądzenie kierunku restrukturyzacji: „Nie idziemy w sanację, tylko w PPU, tak zarządził nasz UBO”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego