TUPE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest TUPE?

Kolejny skrót, związany z szeroko rozumianymi restrukturyzacjami, to TUPE, czyli z angielska Transfer of Undertaking Protection of Employment.

Oznacza to ochronę praw pracowniczych w przypadku transferu (przejścia) przedsiębiorstwa. Skrótowo Dyrektywę UE dot. transferu przedsiębiorstw określa się czasem właśnie skrótem TUPE. Skrót ten czasami jest zapisywane jako TU (PE) kładąc nacisk na jego użycie również do wszelkiego przejścia zakładu pracy – przedsiębiorstwa.(Czytaj także: UBO: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia TUPE:

Przykładowe użycie to chociażby pytanie: „Czy mamy zapłacić za 3 ostatnie miesiące w ramach Dyrektywy TUPE? Czy możemy uzyskać na to dodatkowe środki, np. z FGŚP?”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego