Super senior: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Definicja słowa super senior

Zwrotem często używanym przy okazji finansowania restrukturyzacji jest „super senior„. Oznacza on podmiot, który decyduje się udzielić nowego finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu, naturalnie w zamian za odpowiednie zabezpieczenia.

Super senior szczególnie uprzywilejowany

To właśnie te zabezpieczenia, oraz silniejsza pozycja w przypadku fiaska restrukturyzacji (i ogłoszenia upadłości) pozwalają na określanie takiego podmiotu super senior jako szczególnie uprzywilejowanego.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego