Stalking horse: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

W prawie amerykańskim jako zasada przy sprzedaży aktywów jest przyjmowane, iż oferent, który jest zainteresowany nabyciem aktywów, składa swoją ofertę w toku postępowania upadłościowego, a cena z tej oferty jest następnie ceną wywoławczą dla innych podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem w tej swoistej aukcji. Sytuację taką określa się jako stalking horse.

Stalking horse: definicja

Użycie w polskim kontekście tego zwrotu może być następujące: „Powinniśmy zaproponować niższą cenę za tę halę, i tak może dojść do stalking horse i będziemy musieli zaproponować więcej”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego