Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / Standstill agreement

on

Szanowni Państwo!

Celem ułatwienia zrozumienia niektórych pojęć używanych powszechnie w żargonie restrukturyzacyjno-upadłościowym, Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy postanowiła przybliżać na Blogu niektóre z żargonowych wyrażeń, często o anglojęzycznej proweniencji.

Standstill agreement – definicja pojęcia

Zacznijmy od standstill agreement – zwany także w wersji skróconej standstill.

Jest to – w dużym uproszczeniu – umowa o dobrowolnym niepodejmowaniu działań windykacyjno-egzekucyjnych celem (najczęściej) wypracowania zmienionego porozumienia dotyczącego finansowania lub ogólnie restrukturyzacji zadłużenia. Z reguły umowy standstill zawierane są przez dłużników z bankami lub innymi największymi wierzycielami.

Standstill – tłumaczenie

Wyrażenie to można przetłumaczyć jako „zawieszenie broni” lub „umowa o zawieszenie dochodzenia roszczeń”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego