Shadow director: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

Definicja słowa shadow director

Określenia „shadow director” używa się na oznaczenie osoby, która mimo, że formalnie nie funkcjonuje w ramach organów osób prawnych czy spółek, to jednak wywiera decydujący (lub przynajmniej bardzo znaczny) wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Shadow director – co oznacza?

Zwrot ten dosłownie oznacza „dyrektora w cieniu”, co dość dobrze oddaje znaczenie wyrażenia.

Warto nadmienić, że w obecnie obowiązującym Prawie upadłościowym, możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej właśnie wobec shadow directors, a ustawa zdefiniowała takie osoby jako takie, które: faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego