Resolution Regime: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Resolution Regime: definicja

Kolejne pojęcie z żargonu restrukturyzacyjno-upadłościowego to „Resolution Regime„, czasem również używane w skrócie „BRR” – od Banking Resolution Regime.

Oznacza ono wprowadzone unijną Dyrektywą w sprawie restrukturyzacji banków, mechanizmy przymusowej restrukturyzacji tych jednostek, tak aby zapobiec skutkom kryzysu finansowego (Czytaj także: Bail-in: definicja).

Dyrektywa ta została następnie transponowana do polskiego porządku prawnego w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Przykładowe użycie pojęcia Resolution Regime:

Przykładowe użycie sformułowania to np. pytania w ramach Zarządu: „Jaki mamy plan jeśli nasz główny bank finansujący wejdzie w Resolution Regime? Warto zaplanować dywersyfikację na tym polu zawczasu”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego