Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

on

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (link).

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych – dostępnym za pośrednictwem strony internetowej – ujawniane będą m.in. podstawowe informacje o przebiegu prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pozwoli to uczestnikom obrotu na ustalenie w jednym miejscu wielu istotnych informacji odnośnie kontrahenta – np. czy złożył on wniosek o ogłoszenie upadłości, czy ogłoszono upadłość lub czy wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z uwagi na brak środków na koszty postępowania. Dzięki powiązaniu Rejestru Zadłużonych z systemem teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe dane w nim zawarte będą na bieżąco aktualizowane.

Co zmienia projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Projekt w istotnym zakresie zmienia także Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Kluczowe znaczenie ma wprowadzenie całkowitej elektronizacji postępowań polegającej na tym, że komunikacja z Sądem (i Sędzią – Komisarzem) odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego. Co do zasady projekt przewiduje rezygnację z doręczeń pism z Sądu w formie papierowej, stąd obowiązkiem uczestników będzie posiadania konta założonego w tymże systemie.

Mec. Karol Tatara, w ramach pełnienia funkcji Prodziekana ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, opiniował w/w projekt ustawy.

artykuly