P&L: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

P&L co to jest?

Bardzo często w żargonie restrukturyzacyjnym są skracane/ujmowane pewne określenia ekonomiczne. Tak jest również w przypadku zwrotu „P&L”, często pisanym zgodnie z zasadami wymowy „pienel„, co tłumaczy się jako „rachunek zysków i strat” – z ang. Profits and Losses Statement. (Czytaj także: STCF: definicja).

P&L w zdaniu

Rachunek P&L może być użyty np. w zdaniu „ale z Waszego P&L nie wynika abyście rokowali na szybką poprawę sytuacji finansowej…”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego