Prawo gospodarcze

Praktyka prawa gospodarczego

Doradztwo w zakresie prawa rynku kapitałowego, w tym przy obsłudze korporacyjnej spółek publicznych (np. przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych), transakcjach nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych lub obsłudze wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych;

Doradztwo w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego, w tym doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek;

Przygotowanie opinii prawnych, projektów uchwał korporacyjnych;

Reprezentacja we wszystkich rodzajach sporów korporacyjnych, zaskarżania uchwał podjętych w spółkach kapitałowych.

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy w ramach praktyki prawa spółek i prawa umów oferuje:

  • Doradztwo przy tworzeniu spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw oraz w związku z nabywaniem już zarejestrowanych spółek, a także doradztwo przy planowaniu optymalnej prawnie struktury grupy kapitałowej;
  • Doradztwo przy umowach zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami oraz obsłudze prawnej organów spółek kapitałowych;
  • Projektowanie i opiniowanie wewnętrznych regulacji korporacyjnych, w tym regulaminów działania organów spółek (zarządy, rady nadzorcze);
  • Reprezentację wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, projektowanie i opiniowanie uchwał;
  • Reprezentację spółek w postępowaniach rejestrowych;
  • Doradztwo w procesie przeprowadzenia i rejestracji zmian kapitałowych oraz w zakresie przeprowadzenia zmian osobowych w organach spółek;