ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROKURENTA ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI OD 01.01.2016 R.

on

Z dniem 01.01.2016 r. znowelizowane zostały przepisy (Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe, Ordynacja podatkowa) regulujące zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania zarządzanych spółek w przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie ich upadłości w stosownym terminie. Wprowadzone zmiany wywołały falę komentarzy wskazujących, iż od 01.01.2016 r. odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na analogicznych zasadach jak członkowie zarządu spółki z o.o., będą ponosić również prokurenci.

Tego rodzaju komentarze wywołały spore zamieszanie wśród menadżerów spółek kapitałowych, pełniących funkcję prokurentów. Postawiły one bowiem pod znakiem zapytania funkcjonujący od lat pogląd, zgodnie z którym prokurent nie będąc zobowiązanym do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej spółki, nie odpowiada za jej zobowiązania i tym samym, nie może zostać pociągnięty przez wierzycieli niewypłacalnej spółki do odpowiedzialności za jej niespłacone zobowiązania.

Dokonana przez Kancelarię wnikliwa analiza znowelizowanych przepisów prowadzi jednak do przeciwnych wniosków. Zmiana przepisów potwierdza jedynie dominujący dotychczas pogląd, w myśl którego prokurenci nie są ani uprawnieni, ani tym bardziej zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w przypadku jej niewypłacalności. Wobec powyższego, prokurenci w dalszym ciągu nie ponoszą odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania reprezentowanej spółki i nie mogą być pociągnięci przez jej wierzycieli do odpowiedzialności z tego tytułu.

Instytucja prokury w dalszym ciągu pozostaje więc bezpieczna dla menadżerów spółek kapitałowych, którzy nie muszą obawiać się odpowiedzialności swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki.

artykuly