NPL: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

on

NPL co to jest?

Częstą sytuacją związaną z niewypłacalnością jest nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek. Dla takich sytuacji używa się określenia „NPL” – non-performing loan, co można przetłumaczyć jako kredyt nieregularny, czy też przeterminowany. (Czytaj także: Waiver: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia non-performing loans

Przykładem użycia tego żargonowego skrótu jest np. konstatacja: „Niestety mamy w naszym Banku coraz więcej NPL„.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego