Nowe zasady dotyczące upadłości konsumenckiej

on
W dniu 14 lipca 2015 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 978) została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej.

Zasadnicza część regulacji wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2016 roku.

GZ
artykuly