NINA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

NINA: definicja

Wśród popularnych skrótów związanych czasami z sytuacją niewypłacalnościową – zwłaszcza w ujęciu konsumenckim jest NINA, czyli No Income, No Assets – brak dochodów ani majątku, lub też NINJA – No Income, No Job, (No) Assets – brak dochodów, pracy, majątku.

W żargonie na tego typu sytuacje mówi się też konsument (upadłość) bezmasowy.

NINA w kontekście upadłościowym

Zwrot ten czasem jest używany również przez Sędziów upadłościowych, a przykładowe jego użycie to rozmowa w Sądzie: „Dostałem w tym tygodniu 3 Niny; – naprawdę, to wiele, choć konsumentów bezmasowych jest coraz więcej”.

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego