Możliwość wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu w przypadku wniosku restrukturyzacyjnego

on

Od ponad dwu lat (od 01.01.2016 r.) obowiązuje ustawa prawo restrukturyzacyjne. W odpowiednim zakresie zmieniała ona także Kodeks spółek handlowych („ksh”), w tym art. 299 ksh, dotyczący subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wobec wierzycieli, w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

Choć podobnej regulacji nie ma w ksh dla członków zarządu spółki akcyjnej, to również oni ponoszą taką odpowiedzialność, choć z innej podstawy prawnej, a mianowicie art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe.

Nowa możliwość wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu

Nową możliwością wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu w omawianej sytuacji jest doprowadzenie do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU).

Warto podkreślić, iż ta nowa ścieżka ekskulpacji wymaga nie tylko złożenia wniosku – jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości, ale otwarcia (doprowadzenia do otwarcia) postępowania (lub zatwierdzenia układu – w PZU).

Sprawdź także ostatni wpis na naszym blogu: Cash flow definicja

artykuly