Metodyka odpowiedniości KNF a prawo upadłościowe

on

Treść metodyki odpowiedniości Komisji Nadzoru Finansowego:

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Metodyka dotyczy również obszarów zainteresowania naszej Kancelarii, gdyż co do zasady niekorzystnie ocenia ona wystąpienie niewypłacalności w obszarze zainteresowanego np. członka zarządu Banku, czy też zaangażowania operacyjnego w podmiot, który doświadczył niewypłacalności.

Ocena Kancelarii:

W naszej wstępnej opinii, o ile wypada zgodzić się, że zła osobista sytuacja finansowa osoby zainteresowanej może budzić uzasadnione wątpliwości np. co do zdolności do zarządzania finansami innych (a w tym jednostek zainteresowania publicznego, jakimi są np. Banki), choć nie powinno tutaj być kategorycznych stwierdzeń, z uwagi na mnogość sytuacji losowych, które mogą dotknąć nawet najbardziej rzetelnego i kompetentnego menedżera, o tyle cokolwiek inaczej, niż KNF, oceniamy zaangażowanie w działalność podmiotu, dotkniętego niewypłacalnością.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że upadłość jest naturalnym zjawiskiem w gospodarce rynkowej, a menedżerów którzy sprawnie przeprowadzą zarządzanie podmiotem doświadczającym trudności finansowych powinno się premiować, a nie piętnować.

Stąd też, warto wskazać, że przyjęcie powyższego kryterium przy metodyce oceny odpowiedniości jest zabiegiem słusznym i uzasadnionym, o tyle praktyka powinna dostrzegać tutaj różne sytuacje – np. również menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu operacyjnym podmiotów dotkniętych niewypłacalnością, lub zagrożeniem niewypłacalnością.

Przeczytaj również jak wygląda przymusowa restrukturyzacja w artykule na Blogu Kancelarii.

artykuly