LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest LtV?

Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w grudniu 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. (Czytaj także: Incremental facility: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia LtV

Wyrażenie to może być użyte np. w następującym kontekście restrukturyzacyjnym: „Mamy niski wskaźnik LtV, obawiam się, że będziemy musieli zadbać o zwiększenie wartości kredytowanej nieruchomości.”

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego