Kontakt do kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Unified Factory S.A. w restrukturyzacji:

Marcin Piech, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny numer licencji: 1011
Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy,
ul. Bagno 2/69,
00-112 Warszawa

e-mail: kurator@tatara.com.pl
tel./fax: +48 22 654 66 32